Đang online : 1

Hôm nay : 26

Tháng hiện tại : 941

1.  Kiểm tra hàng ngày (và mỗi lần trước khi khởi động).
2.  Sau 500 giờ chạy.
2.1 Thay đổi lọc dầu cho lần đầu của máy mới.
2.2 Thay đổi dầu .
2.3 Làm sạch lọc khí, tấm lọc bằng khí có áp suất thấp.
3. Sau 1000 giờ chạy.
3.1 Kiểm tra sự di chuyển của van hút, hanh nối, các linh kiện di chuyển và cho thêm dầu.
3.2 Làm sạch bộ lọc khí.
3.3 Kiểm tra hoặc thay mới bộ lọc dầu.
3.4 Làm sạch bộ làm mát cho máy làm mát bằng khí.
4. Sau 2000 giờ hoặc 6 tháng chạy.
4.1 Kiểm tra các đường ống của máy nén.
4.2 Kiểm tra và làm sạch hoặc sửa chữa lọc dầu, tách dầu .
5. Sau 3000 giờ hoặc 12 tháng chạy.
5.1 Làm sạch van hút, thay các O-ring và tra dầu bôi trơn.
5.2 Kiểm tra van điện từ.
5.3 Kiểm tra và thay tách dầu .
5.4 Thay dầu .
5.5 Kiểm tra van duy trì áp suất.
5.6 Thay màng lọc gió và lọc dầu.
5.7 Tra mỡ vào motor.
5.8 Kiểm tra hoạt động của bộ khởi động.
5.8 Thường xuyên khiểm tra công tắc lệch áp .
6. Sau 20000 giờ hoặc 4 năm chạy.
6.1Kiểm tra hoặc thay thế (nếu cần thiết )bạc đạn đầu máy nén sau đó điều chỉnh khe hở giữa rotor và vòng bi.
6.2 Đo độ cách điện của motor (giá trị phải trên 1MΩ).
6.3 Thay dổi.