CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT Ý – ĐẠI DIỆN HÃNG ATS TẠI VIỆT NAM

Máy Sấy khí và Lọc khí ATS

Máy sấy khí ATS DGO 36

Máy sấy khí ATS DGO 36

Lưu lương: 0.6 m3/phút
Công suất: 0.18Kw
Liên hệ
Máy sấy khí ATS DGO 54

Máy sấy khí ATS DGO 54

Lưu lương: 0.9 m3/phút
Công suất: 0.2Kw
Liên hệ
Máy sấy khí ATS DGO 78

Máy sấy khí ATS DGO 78

Lưu lương: 1.2 m3/phút
Công suất: 0.2Kw
Liên hệ
Máy sấy khí ATS DGO 106

Máy sấy khí ATS DGO 106

Lưu lương: 1.7 m3/phút
Công suất: 0.29Kw
Liên hệ
Máy sấy khí ATS DGO 144

Máy sấy khí ATS DGO 144

Lưu lương: 2.4 m3/phút
Công suất: 0.29Kw
Liên hệ
Máy sấy khí ATS DGO 180

Máy sấy khí ATS DGO 180

Lưu lương: 3.0 m3/phút
Công suất: 0.38Kw
Liên hệ
Máy sấy khí ATS DGO 216

Máy sấy khí ATS DGO 216

Lưu lương: 3.6 m3/phút
Công suất: 0.54Kw
Liên hệ
Máy sấy khí ATS DGO 300

Máy sấy khí ATS DGO 300

Lưu lương: 5.0 m3/phút
Công suất: 1.2Kw
Liên hệ
Máy sấy khí ATS DGO 480

Máy sấy khí ATS DGO 480

Lưu lương: 8.0 m3/phút
Công suất: 1.68Kw
Liên hệ
Máy sấy khí ATS DGO 660

Máy sấy khí ATS DGO 660

Lưu lương: 11.0 m3/phút
Công suất: 2.41Kw
Liên hệ
Máy sấy khí ATS DGO 1000

Máy sấy khí ATS DGO 1000

Lưu lương: 16.67 m3/phút
Công suất: 2.43Kw
Liên hệ
Lọc khí ATS FGO 36

Lọc khí ATS FGO 36

Lưu lương: 0.6 m3/phút
Độ tinh lọc: P-M-H-C
Liên hệ
icon0985930813
icon