CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT Ý – ĐẠI DIỆN HÃNG ATS TẠI VIỆT NAM

Máy Sấy khí và Lọc khí ATS

Lọc khí ATS FGO 77

Lọc khí ATS FGO 77

Lưu lương: 1.28 m3/phút
Độ tinh lọc: P-M-H-C
Liên hệ
Lọc khí ATS FGO 119

Lọc khí ATS FGO 119

Lưu lương: 1.98 m3/phút
Độ tinh lọc: P-M-H-C
Liên hệ
Lọc khí ATS FGO 170

Lọc khí ATS FGO 170

Lưu lương: 2.83 m3/phút
Độ tinh lọc: P-M-H-C
Liên hệ
Lọc khí ATS FGO 212

Lọc khí ATS FGO 212

Lưu lương: 3.53 m3/phút
Độ tinh lọc: P-M-H-C
Liên hệ
Lọc khí ATS FGO 306

Lọc khí ATS FGO 306

Lưu lương: 5.1 m3/phút
Độ tinh lọc: P-M-H-C
Liên hệ
Lọc khí ATS FGO 451

Lọc khí ATS FGO 451

Lưu lương: 7.5 m3/phút
Độ tinh lọc: P-M-H-C
Liên hệ
Lọc khí ATS FGO 629

Lọc khí ATS FGO 629

Lưu lương: 10.48 m3/phút
Độ tinh lọc: P-M-H-C
Liên hệ
Lọc khí ATS FGO 934

Lọc khí ATS FGO 934

Lưu lương: 15.56 m3/phút
Độ tinh lọc: P-M-H-C
Liên hệ
Lọc khí ATS FGO 1325

Lọc khí ATS FGO 1325

Lưu lương: 22.08 m3/phút
Độ tinh lọc: P-M-H-C
Liên hệ
0985930813